EuroportDocks ship overlay Output
Name:Alpha 3 [NL]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:***00 00:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:19:13:55 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Amadeus Silver [NL]
Speed/Dir:0 kts / 338° NNW
Status:Underway
Dest:Genk
ETA:Aug11 14:00
Details:General Cargo Ship
Received:19:09:29 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Anet [NL]
Speed/Dir:10.5 kts / 314° NW
Status:Underway
Dest:Cavlf > Nlrtm
ETA:Aug14 14:00
Details:Tug
Received:19:13:31 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Ardea [NL]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Supply Ship
Received:18:55:23 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Baltic Cove [LR]
Speed/Dir:0 kts / 333° NNW
Status:Moored
Dest:Rotterdam
ETA:Aug07 09:00
Details:Bulker
Received:19:00:09 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:BBC Africa [AG]
Speed/Dir:7.7 kts / 106° ESE
Status:Underway
Dest:Nl Rtm
ETA:Aug13 11:00
Details:General Cargo Ship
Received:19:10:07 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Beagle [MT]
Speed/Dir:0.8 kts / 95° E
Status:Underway
Dest:R,Dam
ETA:Dec31 23:59
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:18:49:06 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Bernhard Sr [NL]
Speed/Dir:6.6 kts / 344° NNW
Status:Underway
Dest:Rotterdam / Rotterda
ETA:Jul20 11:20
Type:Cargo (79)
Received:18:46:54 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Bg Jade [CY]
Speed/Dir:0.1 kts / 201° SSW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Aug15 19:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:19:13:09 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Bow Firda [NO]
Speed/Dir:0 kts / 247° WSW
Status:Moored
Dest:Rotterdam
ETA:Aug15 14:00
Details:Chemical / Oil Products Tanker
Received:19:08:29 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Cedar [AG]
Speed/Dir:0 kts / 241° WSW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Dec31 23:59
Details:General Cargo Ship
Received:19:09:01 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Chrysoula S [LR]
Speed/Dir:0.5 kts / 360° N
Status:Moored
Dest:Nlrtm
ETA:Aug11 05:00
Details:Bulker
Received:19:08:20 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Cma Cgm La Traviata [FR]
Speed/Dir:4.1 kts / 111° ESE
Status:Underway
Dest:Nlrtm
ETA:Aug14 01:30
Details:Container Ship
Received:19:12:59 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Cosco Shipping Leo [HK]
Speed/Dir:0 kts / 301° WNW
Status:Moored
Dest:Rotterdam
ETA:Aug13 20:00
Type:Cargo Haz A (71)
Received:19:11:30 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Dal Kalahari [HK]
Speed/Dir:0 kts / 310° NW
Status:Underway
Dest:Esalg>Nlrtm
ETA:Aug15 15:30
Details:Container Ship
Received:19:13:51 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Delos
Speed/Dir:0 kts / 263° W
Status:Moored
Dest:Rotterdam
ETA:Aug10 08:00
Type:Cargo (70)
Received:19:08:20 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Deo Gratias [NL]
Speed/Dir:7.9 kts / 319° NW
Status:Underway
Dest:Mannheim
ETA:Aug03 19:30
Type:Cargo (79)
Received:19:12:40 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Devotion [NL]
Speed/Dir:0 kts / 331° NNW
Status:Underway
Dest:Beaaa00016Dokxx00001
ETA:Oct03 09:00
Details:Ro-Ro
Received:19:08:11 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Elbstrom [PT]
Speed/Dir:0 kts / 283° WNW
Status:Moored
Dest:Nlrtm
ETA:Aug15 09:40
Details:Container Ship
Received:19:11:00 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Fairplay I [AG]
Speed/Dir:0 kts / 261° W
Status:Underway
Dest:Rotterdam-Europoort
ETA:Jun05 20:00
Details:Tug
Received:19:09:22 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Fairplay Xi [DE]
Speed/Dir:3.5 kts / 95° E
Status:Moored
Dest:Rotterdam
ETA:Dec31 23:59
Type:Tug (52)
Received:19:13:08 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Fairplay-34 [AG]
Speed/Dir:0 kts / 296° WNW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Feb27 10:00
Details:Tug
Received:18:55:58 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Futura [FI]
Speed/Dir:3.5 kts / 129° SE
Status:Underway
Dest:Ru Kgd>Nl Rtm
ETA:Aug13 15:00
Details:Chemical / Oil Products Tanker
Received:19:13:22 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Gerard Albert [NL]
Speed/Dir:10.9 kts / 262° W
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Unknown
ETA:Jan01 01:01
Details:Bulker
Received:19:08:55 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Great Cheer [HK]
Speed/Dir:0 kts / 319° NW
Status:Moored
Dest:Rotterdam
ETA:Aug11 05:00
Details:Bulker
Received:19:06:51 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:H&S Bravery [NL]
Speed/Dir:9 kts / 325° NW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Aug14 19:00
Details:General Cargo Ship
Received:19:00:04 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Hampshire [NL]
Speed/Dir:0 kts / 36° NE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Apr07 02:00
Details:General Cargo Ship
Received:19:06:28 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:HC Natalia [AG]
Speed/Dir:0 kts / 315° NW
Status:Moored
Dest:Nl Rtm
ETA:Aug10 00:00
Details:Bulk Carrier
Received:18:54:14 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Klaverbank [NL]
Speed/Dir:10.6 kts / 132° SE
Status:Underway
Dest:Dordrecht
ETA:Aug15 18:00
Details:Tug
Received:19:08:07 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Libra (Pilots) [NL]
Speed/Dir:8.4 kts / 181° S
Status:Moored
Dest:I
ETA:Jan01 10:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:19:02:40 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Maureen S. [CY]
Speed/Dir:11.3 kts / 149° SSE
Status:Underway
Dest:Dk Sob
ETA:Aug24 08:00
Details:General Cargo Ship
Received:18:52:52 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Minerva Zenia [GR]
Speed/Dir:5 kts / 129° SE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Aug14 03:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:19:13:39 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Misida [FI]
Speed/Dir:17.2 kts / 295° WNW
Status:Underway
Dest:Gbkgh -> Nlrtm
ETA:Aug15 07:00
Details:Ro-Ro Cargo Ship
Received:19:12:48 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Mitera Marigo [LR]
Speed/Dir:0 kts / 262° W
Status:Underway
Dest:Nlrtm
ETA:Aug09 05:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:19:13:28 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:MSC Filomena [PT]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Moored
Dest:Beanr=>Nlrtm
ETA:Aug15 10:00
Details:Container Ship
Received:19:07:41 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Multratug 31 [NL]
Speed/Dir:3.9 kts / 112° ESE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Jul06 21:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:19:13:03 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Multratug 32 [NL]
Speed/Dir:0 kts / 260° W
Status:Underway
Dest:Rotterdam Harbourtug
ETA:***00 24:60
Type:Tug (52)
Received:19:13:26 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Nord Innovation [PA]
Speed/Dir:0 kts / 155° SSE
Status:Moored
Dest:Nl Rtm
ETA:Aug14 17:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:19:06:23 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Prinsder Neder [CY]
Speed/Dir:11 kts / 288° WNW
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Rotterdam
ETA:Apr02 11:00
Details:Hopper Dredger
Received:19:13:59 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Rean-L [NL]
Speed/Dir:6.7 kts / 260° W
Status:Default (15)
Dest:Unknown
ETA:***00 24:60
Details:General Cargo Ship
Received:19:13:31 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Rita [DE]
Speed/Dir:10.2 kts / 155° SSE
Status:Underway
Dest:Antwerpen
ETA:***00 00:00
Type:Other (90)
Received:18:55:00 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Rotterdam [MT]
Speed/Dir:0 kts / 289° WNW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Jul02 16:00
Type:Tug (52)
Received:19:13:35 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Rpa14 [NL]
Speed/Dir:8.9 kts / 119° ESE
Status:Underway
Dest:Patrol
ETA:Jan08 18:00
Details:Bulker
Received:19:00:46 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Rpa15 [NL]
Speed/Dir:9.4 kts / 288° WNW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:May01 11:00
Details:Tug
Received:19:03:44 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Seago Istanbul [DK]
Speed/Dir:0 kts / 228° SW
Status:Moored
Dest:Nl Rtm
ETA:Aug14 19:30
Details:Container Ship
Received:19:08:23 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Smit Ebro [MT]
Speed/Dir:0 kts / 327° NNW
Status:Default (15)
Dest:Hrb. Tug Europoort
ETA:Jan01 00:00
Details:Tug
Received:19:06:55 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Smit Hudson [MT]
Speed/Dir:5.1 kts / 128° SE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Jul04 20:00
Details:Tug
Received:19:09:27 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Stena Britannica [UK]
Speed/Dir:0 kts / 279° W
Status:Moored
Dest:Gb Hrw
ETA:Aug15 04:15
Details:Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Received:19:03:07 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Stena Carrier [DK]
Speed/Dir:0 kts / 319° NW
Status:Moored
Dest:Nlrtm-Gbtee
ETA:Aug15 13:30
Details:Ro-Ro
Received:19:11:01 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Strandway [CY]
Speed/Dir:4.4 kts / 249° WSW
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Rotterdam
ETA:Apr13 08:00
Details:Rescue/Salvage Ship
Received:19:13:58 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Voerendaal [NL]
Speed/Dir:0 kts / 183° S
Status:Underway
Dest:Europoort
ETA:Jul31 05:45
Type:Tanker (80)
Received:19:13:37 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Vts Rotterdam Tch [NL]
Status:14
Type:Manned VTS (130)
Received:19:10:50 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu
Name:Wilson Bremen [MT]
Speed/Dir:11.7 kts / 324° NW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Aug14 18:00
Details:General Cargo Ship
Received:19:10:50 15 Aug 18 BST
ShipPlotter: UDPu